Σε μια υπέροχη τοποθεσία

Άνετοι χώροι

Μοναδικές υπηρεσίες

Ένας σύγχρονος και φιλικός οίκος ευγηρίας που προσφέρει επί 24-ώρου βάσεως αξιόπιστες υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων.

Ιστορία

Η αρχική ιδέα για την ίδρυση ενός οίκου ευγηρίας στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας αποδίδεται στους αδελφούς Φίλιππο και Άγγελο Βαλταδώρο. Στην συνέχεια και με την δυναμική συμμετοχή πολλών φιλάνθρωπων πολιτών ιδρύεται το σωματείο «Αδελφάτο Γηροκομείου Νάουσας» το 1968. Σκοπός του η ανέγερση και λειτουργία μιας μονάδας φιλοξενίας ατόμων ηλικιωμένων.

Το Φιλανθρωπικό στοιχείο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού είναι εντονότατο σε όλη την επόμενη περίοδο που ακολουθεί.

Αξίζει να σημειωθεί η δυναμική σύμπραξη και των ακόλουθων:


Σκοπός

Όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του σωματείου, βασικός σκοπός του Γηροκομείου είναι η στέγαση, διαμονή, προστασία και διαβίωση ηλικιωμένων ατόμων που αδυνατούν να εργασθούν και να εξυπηρετηθούν. Ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται πάντα ακολουθώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις και τους νέους θεσμούς της κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένα άτομα.